80% sàn giao dịch bất động sản đóng cửa, tồn kho tăng: “Cứu” bằng cách nào?

Bộ trưởng Xây dựng vừa có cuộc họp với chuyên gia nhằm lấy ý kiến, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản do...


ĐĂNG KÝ
NHẬN TIN BẤT ĐỘNG SẢN

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql